Intranett

Sosialtinranett.png

De ansatte blir mer og mer opptatt av nytteverdi og brukeropplevelser, også når det kommer til intranett. e-vita ønsker å skape engasjement og høyere effektivitet hos de ansatte gjennom våre innovative og sosiale intranett.

Oracle Center of Excellence

SOA.png

e-vita har Norges største miljø på etablering og forvaltning av tjenesteorientert arkitektur basert på Oracle teknologi og høsten 2012 etablerte vi Norges første Oracle SOA Center of Excellence. 

Saksbehandlingsløsninger

Saksbehandling.png

Effektiviser din saksbehandling ved hjelp av e-vitas webløsninger! Vår tanke er at mange prosesser kan automatiseres, og gjennom å ha full kontroll på arbeidsflyten fjernes også mye dobbeltarbeid.

Gamification

Gamification.png

Gamification er å ta i bruk elementer og teknikker fra spillteori på områder som ikke har noe med spill å gjøre. Dette kan blant annet brukes på intranett og saksbehandlingsløsninger.

Samhandling

Samhandling.png

Effektiv samhandling og kunnskapsdeling er helt sentralt i e-vitas løsninger. Vi utvikler løsninger som inviterer til dialog og samarbeid der alle ansatte kan bidra.

Mobile løsninger

Mobilelosninger.png

Med "intranett rett i lomma", kan man utføre arbeidsoppgavene der man befinner seg! Mobilapplikasjonen, iAmMobile, gir de ansatte en mer effektiv arbeidsdag og økt tilgang på relevant informasjon.Siste fra bloggen

En bedriftssøkeløsning som imponerer!

Har din bedrift intranett eller internett søk som er mer kilde til irritasjon enn hjelpemiddel? Da må du lese videre. Det er mulig at vi har en løsning for deg!