La Dolce-vita

banner.png

Innovasjon Steg 2: - Systemhensyn

Dersom bedriften din er større enn at det går an å rope til hverandre daglig, bør det eksistere et system som fanger opp behov og ideer. Ofte vil dette si at man går for et IT-system med mindre man har et stort behov for «å leke med papirer».

De systemene som er på vei opp og frem i dag, er en kombinasjon av prosjektverktøy og sosiale medier ment for å skape oppmerksomhet rundt ideer og behov i en gitt virksomhet. Et par typiske eksempler er FINNOpp og Inducts løsning. Poenget er at man har sin profil i systemet hvor man kan foreslå ideer eller avdekke behov for så å la andre kommentere og komme med innspill. Man gjør også gjerne en litt skikkelig jobb ved å berike sin idé med tekst, bilder osv slik at det er et ganske stort hopp fra gode gamle ”idépostkassen” hvor skrukkete lapper en gang i året fant sin vei til en tilfeldig sjef.

Definerte prosesser

Det som er viktig med slike løsninger er at man har prosesser som håndterer ideforslaget. Når noe postes i idérommet er det en del gitte ting som skal skje videre:  

  • Ledere og fagpersoner skal ofte mene noe om ideen og enten godkjenne, underkjenne eller be om mer informasjon.
  • Andre i avdelingen ønsker kanskje også å komme med sine innspill

I tillegg er det et poeng at i store virksomheter får ikke alle innsikt i alle ideene (med mindre det er et svært homogent miljø hvor alle har interesse av hverandres innspill). Da er det nødvendig med en filtrering rundt hva ideen angår.

Når noe så blir godt nok beriket, utbrodert, kommentert og godkjent, kan det hele gå videre inn i en mer standardisert prosjektprosess og overføres til et prosjektteam. Dette må det nødvendigvis også finnes støtte for i system og organisasjon.

Eierskapet beholdes

Det fine med en slik løsning er at det er veldig tydelig hvem som har kommet på ideen og eierskap beholdes med en ”cred where cred is due” holdning. Man kan spille ball med hverandre rundt ideforslag, fange opp alt det «lure» man kommer på i ulike sammenhenger (istedenfor at ideene blir borte dagen etter festen), bygge opp konsepter og så videre.

Det må også sies at slike systemer er tilnærmet ubrukelige om det ikke blir gjort en bevisst og skikkelig jobb på å bygge opp kultur innenfor organisasjon og ledelse hvor innovasjon er sentralt. Hvis ikke kan man fort ende opp med den gode gamle ”vi har en kul applikasjon som ingen bruker” som ikke er ukjent for bedrifter som har investert i ulike løsninger uten å gjøre for- og etterarbeidet.

Kort sagt: ja til system, men også et stort ja til å jobbe med de ”myke” delene av virksomheten – noe som vil bli diskutert i fremtidige innlegg her.