La Dolce-vita

banner.png

Prisen for gratis lunsj i skyen

Gratis infrastruktur er fristende. Selv om den offentlige skyen er gratis, har tjenestene en pris. Den står med så  liten skrift i lisensbetingelsene at de færreste tenker over den. Langt flere burde.

For få roller i skyen

Populære delingstjenester som Dropbox, GoogleDocs og SkyDrive gjør samarbeid og deling intuitivt og effektivt. Nesten for godt til å være sant, i hvert fall om det brukes ukritisk.

Se for deg en virksomhet med tyve medarbeidere og normal utskifting av arbeidsstokken. De ansatte deler informasjon med ulike verktøy, men etter et par år mistenkes det at sensitiv informasjon har havnet hos en konkurrent.

Skap engasjerte ansatte med sosialt intranett

Mobile og fleksible medarbeidere stiller nye krav til intranettet. Et sosialt og prosessdrevet intranett øker effektivitet, og skaper samhold og engasjement.

Så hvordan lykkes du med ditt sosiale intranett?

Den kritiske faktoren for suksess med nye løsninger

Det første vi må minne oss selv om er: Hva er suksess? Litt for ofte har vi for vane å måle suksess ut fra om prosjektet  ble levert til planlagt tid, kvalitet og kost. 

 

Prosessutviklig i e-vita

For 2500 år siden sa Heraklit at ”Det eneste konstante er endring”. Dette er fortsatt like aktuelt i dag. At organisasjoner er i stadig endring gir store ledelsesutfordringer.

Fra intranett til digital arbeidsplass

Allerede i 1964 forutså science fiction-forfatteren Arthur C Clarke hendelser om vår tid, som nå er i ferd med å bli til virkelighet.

 

Slik kan enterprise søk bli forskjellen på å lete og å finne

Skaff deg en søkemotor! Denne tilsynelatende enkle oppskriften fremstilles ofte som løsningen på problemet med økende datamengder, og behovet for å bruke mindre tid til å lete etter informasjon.

Fremtidens mobile intranett

De fleste er vel nå inneforstått med at intranett på mobil kommer for fullt, og mange intranettprosjekter er igang med å legge en strategi for hvordan man skal forholde seg til dette og plassere seg selv på The Mobile Intranet Roadmap. Fokus for mange er å gi de ansatte tilgang til intranettet på mobil, samt tilby en eller annen form for mobilversjon av det eksisterende intranettet.

Men la oss tenke enda lengre. Det jeg synes er virkelig interessant utover det å faktisk lage mobile intranett, er å se på hvordan man kan utnytte smattelefonens unike egenskaper ved å tilby funksjonalitet på intranettet som man bare når via telefonen.

IA og responsivt design

I begynnelsen av mai var jeg noen dager i London for å delta på Together London Masterclass om responsivt design.

Noen av temaene som skulle gjennomgåes i løpet av dagen var:

- Er det riktig at man bør fjerne og gjemme innhold på mobil?
- Hvordan jobber man med IA når man gjør responsivt design?
- Hva må man tenke på når man designer for multiplattform på web?
- Hvordan skal man selge inn responsivt design til beslutningstakere?

Å plassere pasienten i sentrum - Helse 2.0?

Vi må sette pasienten i sentrum!

Lesebrett og sosiale medier skal endre helsesektoren. Så langt fremstår sosiale medier mest som en ny kamparena for helsepolitikk, enn det vi trenger av neste generasjon IT-helse.