Oslo Kommune - Byrådsledernes Avdeling

oslo-kommune-logo

SKOP er en elektronisk saksbehandlingsløsning der prosess- og kunnskapsstøtte er i fokus. SKOP baserer seg på rolletilpassede skjermbilder. Alle brukere har egne tilpassede skjermbilder der informasjonen gjøres lett tilgjengelig i henhold til arbeidet som skal utføres.

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

MEF-logo uten tekst

e-vita er ansvarlig for leveransen av en virksomhetsportal for innrapportering av medlemsinformasjon til MEF. Portalen er en komplett løsning mot eksterne brukere, medlemmer og interne brukere hos MEF.

Oslo Universitetssykehus

ous-logo

e-vita har levert flere webløsninger til Oslo Universitetssykehus der alle løsningene er basert på iKnowBase installasjon. Løsningene har full støtte for desentral krysspublisering, som samtidig ivaretar krav til sikkerhet og kompleks organisasjonsstruktur.

Lindorff

lindorff-logo

Lindorff bruker iKnowBase xNet fra e-vita som intranettplattform for hele konsernet. Løsningen inngår som en viktig del av selskapets overordnede IKT- og portalstrategi. Den langsiktige målsetningen for intranettet er at det skal være en felles arena for Lindorff-kulturen.

Norsk Sykepleierforbund (NSF)

nsf-logo

Norsk Sykepleierforbund satser på prosessintegrasjon og en tjenesteorientert arkitektur (SOA) for å kunne tilby økt medlemsverdi og forbedring av arbeidsprosesser. Til dette har de valgt iKnowBase og Oracle programvare.

REK - De regionale etiske komiteer

Saksportal for REK er et felles elektronisk system for søknadsmottak, saksbehandling, arkiv og kommunikasjon. Portalen bidrar til forenkling og kvalitetssikring av alle ledd i komiteenes arbeid. Dette gjelder alt fra innsending, registrering og saksbehandling, til dokumentproduksjon, arkivering og kommunikasjon. Løsningen er levert av e-vita.