Løsninger

e-vita effektiviserer arbeidsprosesser der kunnskapsdeling, tilgjengelighet og kvalitet er i fokus!

Våre kunder sikres langsiktige gevinster gjennom en mer effektiv arbeidsflyt. e-vita forbedrer virksomheters kjerneprosesser ved å tilby fleksible webløsninger der all relevant informasjon er tilgjengelig fra personifiserte arbeidsflater.

e-vita leverer løsninger slik at våre kunder kan konsentrere seg om egen forretningsvirksomhet, øke effektiviteten, samt ha en sikker lagring og deling av dokumenter og annet innhold.

e-vita leverer personifiserte:

  • Intranett
  • Samhandlingsportaler
  • Prosessløsninger
  • Webløsninger
  • Saksbehandlingsløsninger
  • SaaS-løsninger
  • Mobile løsninger

Brukere i en og samme organisasjon har sjelden likt informasjonsbehov, og trenger derfor personliggjøring av deres arbeidsverktøy. Med rollebaserte arbeidsflater kan brukeren få fullstendig oversikt over egne prosjekter, oppgaver, tidsfrister, kalender, arbeidsdokumenter, retningslinjer, saksgang etc.

iKnowBase Enterprise CMS

e-vitas løsninger er basert på egenutviklet standard programvare, iKnowBase. Programvaren er et komplett innholds- og bildearkiv med publisering, kvalitetssystem, samhandlingsrom og prosesstøtte. iKnowBase inneholder brukervennlig verktøy for å konfigurere nettsider og brukerdialoger. Åpne grensesnitt og integrasjonsmekanismer gjør det enkelt å lage samspill med andre systemer i en tjenesteorientert arkitektur.

e-vita har stor fokus på fremtidsrettet teknologi og moderne samhandling, herunder sosiale media, universell utforming og fri design. e-vitas løsninger er tilgjengelig fra ulike mobile enheter, slik at brukerne har tilgang uansett hvor de befinner seg.