Intranett

De ansatte blir mer og mer opptatt av nytteverdi og brukeropplevelser, også når det kommer til intranett. e-vita ønsker å skape engasjement og høyere effektivitet hos de ansatte gjennom våre innovative og sosiale intranett.

e-vitas intranett baserer seg på samspillet mellom arbeidsprosesser og innhold på tvers av virksomheten. Utfordringen til mange selskaper er at de ansatte drukner i utdaterte og gamle dokumenter. Brukere med ulike roller har ofte forskjellige informasjonsbehov. I e-vitas løsninger har brukerne personifiserte arbeidsflater som gir enkel tilgang til den informasjonen de trenger for å utføre arbeidsoppgavene på en mest mulig effektiv måte.

Tilgjengelig og brukervennlig

Brukervennlige arbeidsflater med prosesstøtte, der samhandling, kunnskapsdeling og innhold er i fokus, er sentralt i e-vitas intranett. Inntog av sosiale medier på arbeidsplassen og trender som «Bring your own device» har forandret hvordan de ansatte kommuniserer med hverandre og deler informasjon. Fra at innholdet på intranettet i stor grad ble produsert av noen få personer fokuserer e-vita på et mer brukergenerert innhold der alle ansatte kan være med på å bidra, og der virksomhetens intranett også er tilgjengelig fra mobile enheter.

e-vitas intranett gir:

  • Rett informasjon til rett tid
  • Sikker lagring av dokumenter
  • Sporbarhet og gjenbruk
  • Økt kunnskapsdeling og kommunikasjon
  • Bedre beslutningsstøtte
  • Større engasjement
  • Integrasjon av fagsystemer

 

Les også:

Mobilt intranett

Prosessdrevet og Sosialt intranett

Universell utforming