Samhandling

Effektiv samhandling og kunnskapsdeling er helt sentralt i e-vitas løsninger. Vi utvikler løsninger som inviterer til dialog og samarbeid der alle ansatte kan bidra.

Ved å tilrettelegge for brukergenerert innhold kan de ansatte enkelt dele informasjon og kunnskap på tvers av avdelinger og fagområder.

e-vita har et dyktig konsulentteam med inngående kunnskap om Enterprise 2.0 og teknologiene rundt Web 2.0. I e-vita liker vi å si at Enterprise 2.0 handler om kommunikasjon. Det være seg hvordan vi skaper og bruker webbaserte tjenester, knytter sammen kunnskap, deler informasjon og bygger nettverk på tvers av faglige avdelinger internt i bedriften. Vårt mål er å engasjere kundens medarbeidere slik at den enkelte bidrar til innovasjon, produktivitet og samhandling.

Web 2.0

Ved å kombinere Web 2.0 teknologier og elementer fra sosiale medier inn i våre kunders løsninger, gir vi brukerne mulighet til å bygge nettverk, dele kunnskap, utføre oppgaver og kommunisere med andre i bedriften uavhengig av organisatorisk tilhørighet. Det være seg blant annet mulighet til å "like", "rate" og kommentere på artikler, chat- og bloggfunksjon, meldingsutveksling og mye mer. 

Rett informasjon til rett tid

e-vitas tanke er at jo enklere det er for de ansatte å kommunisere med hverandre, desto enklere blir det å bryte ned siloer med informasjon. Verdien ligger først og fremst i hvordan den ansatte bruker den informasjonen som er tilgjengelig. Ett viktig element er derfor å gi brukeren rett informasjon til rett tid - når man trenger den.

e-vita bistår med rådgivning og implementering av løsninger slik at selskapet kan lykkes med innføring av sosiale medier og samhandling på arbeidsplassen.