Oslo Universitetssykehus

ous_forside_logo.jpg

e-vita har levert flere webløsninger til Oslo Universitetssykehus der alle løsningene er basert på iKnowBase installasjon. Løsningene har full støtte for desentral krysspublisering, som samtidig ivaretar krav til sikkerhet og kompleks organisasjonsstruktur.

FINN.no

finn_logo.png

e-vita har levert en intern og sosial samhandlingsløsning til FINN.no. Løsningen stimulerer til innovasjon og kunnskapsdeling i bedriften, samtidig som den bidrar til å bygge en kultur preget av positiv samhandling. 

Oslo Kommune - Byrådsledernes Avdeling

oslo-kommune-logo

SKOP er en elektronisk saksbehandlingsløsning der prosess- og kunnskapsstøtte er i fokus. SKOP baserer seg på rolletilpassede skjermbilder. Alle brukere har egne tilpassede skjermbilder der informasjonen gjøres lett tilgjengelig i henhold til arbeidet som skal utføres.

Norsk Sykepleierforbund (NSF)

nsf-logo

Norsk Sykepleierforbund satser på prosessintegrasjon og en tjenesteorientert arkitektur (SOA) for å kunne tilby økt medlemsverdi og forbedring av arbeidsprosesser. Til dette har de valgt iKnowBase og Oracle programvare.

Universitetet i Tromsø

uit-logo

e-vita har levert flere webbaserte løsninger til UiT, deriblant sosialt intranett og www.uit.no. Løsningene er basert på iKnowBase Enterprise CMS og intranettet inkluderer Solr-søk, slik at brukeren enkelt og raskt kan søke opp og finne den informasjonen de er ute etter. 

Gard

gard.jpg

e-vita har gjennom en årrekke levert trippelnettløsninger (intranett, internett og ekstranett), dokumenthåndtering og integrasjonsløsninger mot underliggende fagsystemeer til Gard. Trippelnettet er levert med iKnowBase Content Services og virksomhetssøk er implementert ved hjelp av Solr.