Lindorff

Lindorff bruker iKnowBase xNet fra e-vita som intranettplattform for hele konsernet. Løsningen inngår som en viktig del av selskapets overordnede IKT- og portalstrategi. Den langsiktige målsetningen for intranettet er at det skal være en felles arena for Lindorff-kulturen.

Lindorff Group er et av de ledende selskapene innen outsourcing av fordringsadministrasjon i Europa. Konsernet har mer en 2400 ansatte i Norden, Baltikum, Tyskland, Spania, Nederland og Russland.

Lindorff bruker iKnowBase xNet fra e-vita som intranettplattform for hele konsernet.

Løsningen inngår som en viktig del av selskapets overordnede IKT- og portalstrategi. iKnowBase xNet understøtter både globalt og lokalt nivå i organisasjonen, hvor globalt innhold administreres sentralt, mens lokalt innhold administreres i hvert land med landets språk.

Den langsiktige målsetningen for intranettet er at det skal være en felles arena for Lindorff-kulturen.

Intranettet skal være den viktigste interne kommunikasjonskanalen og en arena for interaksjon og deling av kompetanse på tvers av land og forretningsområder.

Det er viktig for Lindorff med en fleksibel løsning som kan utvides raskt, slik at nye selskaper i konsernet kan inkluderes raskt.

De viktigste kriteriene for at iKnowBase xNet fra e-vita ble valgt er:

  • "Time to market" - det er rask og enkelt å konfigurere standardløsningen, noe som har redusert tid, kostnader og risiko i forbindelse med implementeringsprosjektet.
  • Fleksible arbeidsflater og arbeidsrom
  • Støtte for samhandling og kommunikasjon - ikke bare nyhetspublisering
  • Ettklikkspublisering - enklere for flere i selskapet å bidra med innhold
  • Avansert søkeløsning inkludert
  • Utnytter Oracle Fusion Middleware