Sporveien

e-vita og deres egenutviklede programvare iKnowBase Enterprise CMS ble valgt av Sporveien da de ønsket å forbedre sin intranett- og internettløsning. I prosjektet hadde Sporveien stort fokus på å få tilrettelagt for et rollestyrt intranett hvor den enkelte bruker fikk presentert informasjon som var knyttet til egen arbeidssituasjon.

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivreiser og frakter årlig 200 millioner reisende med sine transportmidler. Selskapet består av blant annet datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss.

Sporveien leverer gjennom sine 3 200 ansatte og datterselskapene Sporveien Trikken og Sporveien T-banen og Unibuss, T-bane, trikk og busstransport i Oslo og Akershus.

I tillegg forvalter og vedlikeholder Sporveien den skinnegående infrastrukturen, vognparken av trikker og T-baner, T-banestasjoner, bussanlegg og en rekke annen eiendom knyttet til kollektivtrafikken i Oslo-regionen.

Intranett

Sporveien ønsket seg ulike forsider som profilerte det enkelte selskap innen Sporveien. De ønsket at alle de ulike sidene skulle oppleves som forskjellige intranett. En av utfordringene til Sporveien var at mange av brukerne ikke hadde tilgang til PC i løpet av arbeidsdagen og gjennom dette hadde et stort behov for å forenkle tilgangen til viktig informasjon slik at distribusjonen til de ansatte ble enklere.

Løsningen

Med utgangspunkt i et felles, vedlikeholdsvennlig rammeverk gir løsningen rom for 8 ulike forsider. Løsningen integrerer mot en rekke fagsystemer som bidrar til å gi brukeren rike arbeidsflater. Brukeren slipper å søke i flere systemer for å innhente den informasjonen han/hun søker, da all nødvendig dokumentasjon og informasjon blir presentert i ett og samme skjermbilde.

Intranettet har standardiserte sidestrukturer og innhold på tvers av avdelingene. Det er lagt til rette for sentralstyrt og brukervalgt innhold, og det har vært stor fokus på forenkling av tilgang på informasjon.

For å gi utvidet støtte til prosjektgjennomføring er det utviklet et ekstra påbygg på standard funksjonalitet for arbeidsrom. Her er det tilrettelagt for utstrakt samhandling både med interne og eksterne parter.

Sporveien har fått en publiseringsløsning som muliggjør publisering rett i løsningen. Intranettet inneholder et eget administrasjonsgrensesnitt, aktivitetskalender, oppslagstavler, avvikshåndtering og sms-varsling til ansatte uten e-post.

Hjemmesidene til Sporveien Trikken og Sporveien T-banen har blitt flyttet over til samme plattform (iKnowBase) som hjemmesiden til Sporveien og fått et nytt utseende. Dette ble gjort for å implementere en felles design og struktur for Sporveien og datterselskapene.