Rådgivning

e-vita har rådgivere og konsulenter som er eksperter innen områdene intranett, prosessforbedring, samarbeid og beslutningsstøtte.

Som en av pionérene innen rike intranett og prosess- og samarbeidsverktøy har e-vita gjennom mange år opparbeidet seg omfattende erfaring på disse områdene.

Vi tilbyr rådgivningstjenester innen:

Intranett og intranettstrategi

Intranett som enveis kommunikasjonsportal fra ledelsen til de ansatte har gått ut på dato. Dagens intranett er vår digitale arbeidsplass og de ansattes inngangsport til bedriftens arbeidsprosesser.  e-vita bistår med å skape intranett som gir strategisk verdi, som engasjerer ansatte og som forenkler og effektiviserer arbeidshverdagen.

Prosesser og saksbehandling

Mange bedrifter opplever at deres arbeidsprosesser og saksbehandling ikke er optimale. e-vita bistår med å skape effektivitet, kvalitet, sporbarhet, organisasjonell læring og mindre personavhengige prosesser.

Samarbeid og samhandling

Samfunnets stadig større krav til tilgjengelighet og effektivitet endrer våre bruksmønstere og behov når det kommer til samarbeid og samhandling. De ansatte er vant til høy kvalitet til eksterne webtjenester og stadig mer arbeid skjer uavhengig av lokasjon og tid. Mulighetene er mange – sosiale medier, deling av dokumenter, videomøter, prosesstøtteverktøy, “prosjektrom”. e-vita hjelper deg til å gjøre de riktige valgene for din bedrift. 

Webstrategi og sosiale medier

For å lykkes på nett er det viktig å ha en god webstrategi som understøtter bedriftens forretningsstrategi. e-vita bistår med valg av retning, visjon, mål og måleplan, behovskartlegging, målgruppeanalyse, multikanaltilnærming, strategi for sosiale medier, plan for implementering,  teknologivalg, konsept, med mer.

Målgruppeanalyse og behovskartlegging

Grunnsteinen i enhver suksessfull satsning er dybdekunnskap i hva kundene og brukerne faktisk trenger. e-vita hjelper deg med å kartlegge dine målgrupper og deres behov.

Anskaffelser

Skal din bedrift ha nytt intranett, web-, prosess- eller saksbehandlingsløsning? e-vita hjelper deg til å finne ut hva behovene egentlig er. I samarbeid med kunden utvikler vi en god kravspesifikasjon og kjører en profesjonell anskaffelsesprosess.