e-vitas administrerende direktør ønsker god sommer

Skillet mellom privatliv og jobb har for mange av oss blitt vanskelig å definere. Jeg synes heller ikke det er så underlig. Vi bruker minst en tredjedel av vårt våkne liv sammen med våre arbeidskollegaer og i den bransjen vi opererer i er trenden også i tilegg økende.

 

På mange måter er vi mer sosiale. Gjennom sosiale medier har vi etablert kontakt med tidligere skolekamerater og kollegaer som vi for 10 år siden vi ikke hadde i tankene å sende en SMS - langt mindre ringe til. Flere av disse personene får du faktisk en "Gratulerer med dagen" hilsen fra! Dette forandrer måten vi lever våre liv på og familiehygge kan i dag faktisk være å sitte sammen med hvert sitt nettbrett. Dette fører til at vi også i arbeidslivet må ta innover oss disse endrede måtene å kommunisere - og derigjennom måten vi jobber på.

Vi i e-vita har for lengst tatt i bruk kjente elementer fra de sosiale medier, som nyhetsstrøm, twittermeldinger og "Like" funksjoner inn i vårt eget intranett og flere av våre kunder følger etter!
Ved å etablere et miljø for det sosiale intranettet sikrer man muligheten for en sikker og åpen kommunikasjon i vårt daglige arbeid og eierskapet til dataene og informasjon forblir der den hører hjemme - i virksomheten!

Med det så ønsker jeg deg en riktig god sommer, med eller uten nettbrett eller smartelefon.
----

Med vennlig hilsen
Frank R Rognstad